توانمندسازی ورزشی

بر اساس موضوع طرح پژوهشي و ميزان تطبيق آن با مصوبات شوراي پژوهشي مرکز پارند، درصدي از تخفيف بر هزينه هاي اجرای طرح اعمال مي شود. برای دستیابی به این امر سه سطح از اولویت پژوهشی در هر حیطه مشخص شده است که هر کدام از میزان خاصی از تخفیف برخوردار خواهند بود. موضوعات پیشنهادی خارج از اولویت های پژوهشی مرکز نیز بسته به اهمیت و کاربرد آنها معمولا جز اولویت های سطح سوم مشمول تخفیف می شوند. شايان ذکر است در صورتي که خود دانشجو به عنوان کارفرما باشد، مي بايست به موضوع پيشنهادي خويش و تکنيک مورد استفاده اشراف داشته و در پروپوزال دقيقا روند اجرا را مشخص کرده باشد.
اولویت اول شامل مجموعه فعالیت های مرکز پارند در درمان و توسعه خدمات ارائه شده مرکز می باشد. این پژوهش ها در راستای ارتقای خدمات ارائه شده، بررسی روایی و اعتبار انواع آزمون های مورد استفاده و ارتقای علمی برای مرکز هستند. این مجموعه از پژوهش ها از 80 تا 100 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
اولویت دوم شامل طرح ها و پروپوزال های پژهشی نظری مرتبط با اهداف دسته اول می باشد که پیش بینی می شود در آینده نزدیک دارای کارآیی بالینی هستند و در حال حاضر به گستره دامنه اطلاعات پژوهشگر و مرکز می انجامد. این مجموعه از پژوهش ها از 50 تا 80 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
اولویت سوم شامل کلیه پژوهش های نظری بنیادین با موضوعات مختلف و طرح های پیشنهادی مراکز دیگر می باشد. این مجموعه از پژوهش ها از صفر تا 50 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
لطفا پس از انتخاب موضوع پژوهش و هماهنگی با مسئول پژوهش این مرکز، پروپوزال پژوهشی را تکمیل نموده و به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ارسال فرمایید.

توانمند سازی ورزشی
اولویت اول
61- بررسی میزان اثربخشی پکیج پاریاد در یکپارچگی هماهنگی حسی و عملکرد ورزشی در کودکان ورزشکار حرفه ای
62- بررسی میزان اثربخشی پکیج توانمند سازی ورزشی پاریاد در عملکرد ورزشی و یکپارچگی هماهنگی حسی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران حرفه ای
63- بررسي ميزان اثرگذاري پکيج توانمندسازي نوروفيدبک در بهبود کارايي ورزشي ورزشکاران حرفه اي
64- تاثير تمرين هاي مربوط به ارتقا عملکرد ورزشکاران با استفاده از توانمندسازي شناختي
اولویت دوم
65- مقايسه الگوي امواج مغزي با استفاده از الکتروانسفالوگرافي کمي (QEEG) ورزشکاران حرفه اي در مقايسه با افراد مبتدي
66- مقايسه الگوي امواج مغزي با استفاده از پتانسيل وابسته به رويداد (ERP) در ورزشکاران حرفه اي در مقايسه با افراد مبتدي
67- مقايسه شاخص هاي سايکوفيزيولوژيک از قبيل SCR،HRV ، EMG، BVP، HEGو ... در ورزشکاران حرفه-اي در مقايسه با افراد مبتدي
اولویت سوم
68- بررسی ویژگی های روانشناختی مرتبط با موفقی ورزشی
69- به کارگیری نرم افزار Eye Tracking در بررسی مهارت هدف گیری و آمادگی ورزشی ورزشکاران
70- بررسی مولفه های بررسی ویژگی های روانشناختی مرتبط با موفقیت ورزشی با استفاده از ابزارهای نوروسایکولوژیک

چگونه ما را بیابید؟

  • جهت ارتباط با پذیرش و گرفتن وقت یا کسب اطلاعات با شماره تلفن‌ زير تماس حاصل كنید:
  • تلفن : 88524024

سایت های مرتبط

  • انجمن سایکوفیزیولوژی کاربردی
  • انجمن نوروفیدبک آمریکا
  • آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
  • مرکز آتیه درخشان ذهن

 

دانلود ها

  • پکیج ویژه پارند
  • پکیج ویژه پارند (ENG)
  • نوروفیدبک و تیم کانادا
  • نوروفیدبک در المپیک

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree