آزمون روانشناختی

چه چیزی ممکن است تعیین کننده موفقیت یا شکست ورزشکاران می باشد؟ چه عاملی ورزشکاران را از هم متمایز می کند؟ آیا ورزشکاران برتر، ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد و متفاوتی دارند؟ آیا از استعداد، تمرکز، هوش، توانایی های مغزی و ویژگی های متفاوتی نسبت به سایر ورزشکاران برخوردار هستند؟ برای پی بردن به این مسائل باید از آزمون های روانشناختی کمک گرفت.
اطلاعات مربوط به آزمون ها
درباره آزمون های روانشناختی:
آزمون های روانشناختی ابزارهایی معتبر هستند که به منظور بررسی دقیق تر توانمندی ها، استعدادها، ویژگی ها شخصیتی، سلامت روان، سبک زندگی، نقاط قوت و ضعف های احتمالی افراد در زندگی، مورد استفاده قرار میگیرند. آزمون های روانشناختی می توانند به عنوان ابزارهایی معتبر در کنار مصاحبه های تشخیصی در امر تشخیص و برنامه ریزی آموزشی/درمانی به شکل موثری مورد استفاده قرارگرفته و در راستای خودشکوفایی فردی و جمعی بسیار مفید باشند. این آزمون ها بسته به نوع استفاده ای که دارند، طبقه بندی های مختلفی داشته و هر آزمون ممکن است برای بررسی مساله ای خاص و یا چند موضوع خاص مورد استفاده قرارگیرد. برخی از این ازمون ها عمومی و برخی بسیار تخصصی بوده و صرفا در حیطه های خاصی مورد استفاده قرار میگیرند. یکی از این حیطه ها روانشناسی ورزش می باشد. آزمون هایی که در این حیطه مورد استفاده قرار میگیرند هر چند ممکن است در پاره ای موارد کاربردهای دیگری نیز داشته باشند، اما به طور اختصاصی برای بررسی ویژگی های خاص ورزشکاران و قهرمانان طراحی شده اند. مرکز روانشناسی و روانپزشکی پارند با تکیه بر اخرین یافته های علمی و پژوهشی در حیطه روانشناسی ورزش، اقدام به تهیه و آماده سازی آزمون های تخصصی برای بررسی ویژگی های منحصر به فرد ورزشکاران و قهرمانان نموده است. این آزمون ها قادر هستند با اعتبار بسیار بالا به بررسی مسائل مختلفی از قبیل ویژگی های شخصیت، دقت و تمرکز، هوش، توانایی تجسم سازی فضایی، توانایی یادگیری، جهت یابی، قدرت پیش بینی، توانایی استقامت، انگیزش، میل و اشتیاق، توانایی رهبری، تعهد و... در ورزشکاران می پردازند. از نتایج این آزمون ها به منظور ارتقاء و بهبود عملکرد ورزشی قهرمانان و ورزشکاران و همچنین رفع مشکلات احتمالی موجود استفاده می گردد. مجموعه آزمون های که در مرکز پارند برای بررسی ویژگی های ورزشکاران و قهرمانان تهیه شده اند به شرح زیر می باشند:
آزمون IVA ( آزمون بررسی یکپارچه دقت دیداری و شنیداری )
معرفی آزمون:
IVA، یک آزمون دیداری شنیداری 20 دقیقه ای است که به بررسی توانایی فرد برای تمرکز کردن و اجتناب از ارائه پاسخ های تکانشی می پردازد. بعلاوه این آزمون قادر است به طور دقیق به تفکیک 5 نوع توجه شامل توجه متمرکز، توجه مداوم، توجه انتخابی، توجه تقسیم شده و جابجایی توجه در دو سطح دیداری و شنیداری بپردازد. با این توصیف مولفه های مورد بررسی توسط این آزمون، به ورزشکاران و قهرمانان کمک میکند تا بتوانند به درکی درست و روشن از توانایی های شناختی منحصر به فردشان رسیده و بتوانند بر اساس آن برنامه ریزیهای مورد نظر خود را در راستای پیروزی و رسیدن به هدف انجام دهند.

 


مجموعه آزمون های VIENNA ( آزمون بررسی عملکرد ذهنی و شناختی)
معرفی آزمون:
مجموعه آزمونهای VIENNA یکی دیگر از آزمون های کامپیوتری و پرکاربرد برای بررسی عملکرد ذهنی و شناختی می باشد. این مجموعه دارای آزمون های متعددی بوده و به بررسی مولفه های متعددی از قبیل توجه و تمرکز، یادگیری، حافظه، هوش، شخصیت، انگیزش، عملکرد تحصیلی، عملکرد شغلی، عملکرد ورزشی، و... می پردازد. از این رو در حیطه های مختلفی دارای کاربرد های ویژه ای می باشد که یکی از این حیطه های روانشناسی ورزشی است. آزمون هایی که در ذیل می آیند از مجموعه VIENNA انتخاب شده و به بررسی ویژگی های خاص ورزشکاران و قهرمانان می پردازند:
1- آزمون MR:
آزمون MR به منظور ارزیابی مهارت های ادراک فضایی طراحی شده است. به عبارت دیگر توانایی فرد را برای تصویر سازی یا تجسم سازی ذهنی، سازماندهی و جهت یابی فضایی مورد بررسی قرار میدهد. این آزمون به ورزشکاران کمک می کند دریابند در حین مسابقه و در فضای مسابقه (مثلا زمین فوتبال، والیبال، میز پینگ پنگ و..) تا چه اندازه می توانند جاگیری مناسبی داشته وخود را در جایگاه مناسبی قرار دهند که بهترین واکنش ها را ارائه دهند.

 


2- آزمون ZBA:
آزمون ZBA، به منظور ارزیابی قدرتِ پیش بینی فرد از حرکت و جنبش اشیاء طراحی شده است. به عبارت دیگر این آزمون به بررسی این مساله می پردازد که فرد تا چه اندازه می تواند تغییرپذیری اشیاء را درک نموده و پاسخ های خود را متناسب با تغییرات حرکتی و سرعتی آن ها ارائه دهد. نتایج این آزمون به ورزشکاران کمک می کند دریابند که از چه میزان توانایی برای پیش بینی حرکات حریف برخوردارند و آیا می توانند با پیش بینی درست حرکات و تغییر پذیری حریف، واکنش مناسبی انجام دهند یا خیر؟ آیا به موقع پیش بینی میکنند، به موقع تصمیم می گیرند و به موقع واکنش نشان میدهند؟

 


3- آزمون NVLT:
آزمون NVLT، به منظور ارزیابی توانایی یادگیری و حافظه دیداری کوتاه مدت طراحی شده است. این آزمون کمک می کند بتوانیم ارزیابی دقیقی از وضعیت حافظه دیداری کوتاه مدت فرد، شیوه به یادسپاری و پردازش اطلاعات دیداری وی به دست آوریم. بعلاوه شرایط هیجانی فرد حین یادگیری مفاهیم دیداری نیز مورد بررسی قرارمیگیرد. نتایج این آزمون کمک می کند ورزشکاران و قهرمانان دریابند، حرکات و مهارت های خاص ورزشی را چگونه یادمیگیرند، چه مدت زمان برای یادگیری آن ها نیازدارند و به چه میزان تمرین برای یادگیری آن ها نیاز دارند. بدین شکل می توانند برنامه ریزی مناسبی برای برنامه های اموزشی و تمرینی خود داشته باشند که بتوانند در مناسبترین زمان، مهارت های مختلف و پیچیده ورزشی را یادگیرند.

 


4- آزمون AHA:
آزمون AHA، به بررسی نگرش ها و دیدگاه های فرد نسبت به فعالیتی که مشغول انجام آن است می پردازد. نتایج این آزمون کمک می کند فرد دریابد برای انجام فعالیت تا چه حدی توانایی دارد، آیا از انگیزه لازم برای انجام آن برخوردار است یا نیاز به ایجاد انگیزه دارد؟ اگر با شکست روبه رو شود چه واکنشی نشان خواهد داد؛ آیا ناامید می گردد یا دوباره برای رسیدن به موفقیت تلاش میکند؟ برای انجام فعالیت خود، علاقه و اشتیاق لازم را دارد، آیا در پست ورزشی خاصی که قراردارد راضی است؟ آیا توانایی لازم برای تصمیم گیری به موقع و اجرای آن را دارد؟ آیا در انجام برنامه های خود ثابت قدم است؟ به طور کلی نتایج این آزمون کمک می کند فرد بازنگری جدی در برنامه های خود داشته و توانایی های خود را مجددا مروز و تصمیم گیری مناسبی برای فعالیت های ورزشی خود، برنامه های تمرینی و آمادگی برای حضور در رقابت ها و میادین ورزشی را داشته باشد.

 

 

 

آزمون SPQ20  ( آزمون بررسی ویژگی های شخصیت در ورزشکاران)

معرفی آزمون:

این پرسشنامه به منظور بررسی ویژگی های شخصیتی و ابعاد روانی مرتبط با عملکرد ورزشی، در ورزشکاران و مربیان طراحی شده و 20 ویژگی و صفت شخصیتی را در 4 حوزه روانی مورد بررسی قرار میدهد.این پرسشنامه اطلاعات بسیار مفیدی در ارتباط با فرآیندهای ذهنی/شناختی/روانی و مهارت های روانی یک ورزشکار در اختیار میگذارد. هدف اصلی از اجرای این پرسشنامه این است که به ورزشکار کمک کند تا بتواند ابعاد روانی و شخصیتی مرتبط با عملکرد خود را شناخته و بدین طریق عملکرد خود را بهبود بخشد.

 این 4 حوزه عبارتند از : اعتماد به نفس و انعطاف پذیری روانی، انگیزه پیشرفت و رقابت طلبی، روحیه ورزشکاری (اخلاق ورزشی) و قدرت طلبی و روحیه پرخاشگری. همچنین این پرسشنامه  اطلاعات بسیار مناسبی در ارتباط با مهارت های روانی کلی و پتانسیل رهبری فرد ورزشکار ارائه میدهد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی جدید
تصویر امنیتی

چگونه ما را بیابید؟

  • جهت ارتباط با پذیرش و گرفتن وقت یا کسب اطلاعات با شماره تلفن‌ زير تماس حاصل كنید:
  • تلفن : 88524024

سایت های مرتبط

  • انجمن سایکوفیزیولوژی کاربردی
  • انجمن نوروفیدبک آمریکا
  • آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
  • مرکز آتیه درخشان ذهن

 

دانلود ها

  • پکیج ویژه پارند
  • پکیج ویژه پارند (ENG)
  • نوروفیدبک و تیم کانادا
  • نوروفیدبک در المپیک

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree